چیلر جذبی ژاپنی (Japanese absorption chiller)

چیلر جذبی ژاپنی (Japanese absorption chiller)

چیلر جذبی یک چرخه حلقه بسته است که از گرمای هدر رفته برای تامین سرمایش یا تبرید استفاده می کند.

چیلر جذبی ژاپنی

یک چیلر جذبی انرژی حرارتی را از منبع گرما از طریق یک سیال جاذب و یک مبرد به سینک حرارتی منتقل می کند. در واقع چیلر جذبی یک چرخه حلقه بسته است که از گرمای هدر رفته برای تامین سرمایش یا تبرید استفاده می کند. این چرخه خنک کننده جذب بر سه اصل اساسی متکی است:

  1. هنگامی که یک مایع گرم می شود به جوش می آید (تبخیر می شود) و وقتی گاز خنک می شود متراکم می شود
  2. کاهش فشار بالای مایع باعث کاهش نقطه جوش آن می شود
  3. گرما از سطوح گرمتر به سردتر جریان می یابد.

چیلر جذبی به دلیل ویژگی های زیست محیطی خود به عنوان چیلر طبیعی نیز شناخته می شود. یکی از بهترین انواع چیلرهای جذبی، چیلر جذبی ژاپنی است. چیلر جذبی آب سرد را از طریق 4 چرخه "تبخیر"، "جذب"، "تولید" و "تراکم" تولید می کند. این سیستم تهویه مطبوع سازگار با محیط زیست است چرا که از آب به عنوان مبرد استفاده می کند. چیلر جذبی ابارا (EBARA CORPORATION) پیشگام صنعت چیلر در ژاپن می باشد که امروزه از آنها در طیف وسیعی از سیستم های تهویه در هتل ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس، کارخانجات و ادارات استفاده می شود.

تامین برق ضعیف پس از زلزله بزرگ ژاپن شرقی باعث افزایش علاقه به چیلرهای جذبی شده است که نسبت به همتایان برقی خود بسیار بازده انرژی بیشتری دارند.

 

چیلر جذبی دو اثره

چیلر جذبی دو اثره، نوع بهبودیافته چیلر لیتیوم بروماید تک اثر است. چیلرهای آبی دو اثره دارای ضریب کارایی بیشتر و استفاده بیشتر از انرژی ورودی می باشند. سیستم های چیلر جذبی دو اثره از یک ژنراتور با دمای بالا و یک ژنراتور دمای پایین برای بهبود بازده ترمودینامیکی سیکل خنک کننده جذبی استفاده می کنند. عملکرد اواپراتور و جذب کننده همانند سیستم تک اثر است.

در واقع چیلر جذبی دو اثره دارای همان اجزای اصلی یک اثره است، اما شامل یک ژنراتور اضافی، مبدل حرارتی و پمپ نیز می شود. در این نوع چیلر دو چرخه وجود دارد: یک چرخه اصلی و یک چرخه کمکی. آب سرد دو بار توسط مبرد از یک سینی دوتایی در اواپراتور خنک می شود و مبرد تبخیر شده به محلول غلیظی که از ژنراتور دوم می آید جذب می شود.

 

X

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید